Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  

1.Yarıyıl

 

DERS KODU/LİNKİ

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

DERS İÇERİĞİ

USKI 101

Genel Muhasebe


Merve BOŞAT

USKI 103

Genel İşletme 


Fatih AKSU

USKI 105

İktisada Giriş


Fatih AKSU

USKI 107

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 


Nesrin ÖZCAN

UTURK111

Türk Dili I


Erhan KIVANÇ

UTCT103

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I


Gülhan DUYGUN

UING151

İngilizce I


Reyyan AĞAOĞLU

UMT101

Matematik

Emir Kaan CENGİZ

UBIL109

Bilgisayar Becerileri

Dilşad ÇİÇEK

 

 

 

 

 

2.Yarıyıl

 

DERS KODU/LİNKİ

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

DERS İÇERİĞİ

USKI 102

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu I


Nesrin ÖZCAN

-

USKI 104

Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması 


Fatih AKSU

-

USKI 106

Tıbbi Terminoloji 


Merve BOŞAT

-

USKI 108

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

Fatih AKSU

-

USKI 110

Sağlık Politikaları 

Merve BOŞAT

-

UHUK112

Hukuka Giriş

Ferhat YILDIRIM

-

UTURK112

Türk Dili II

Erhan KIVANÇ

-

UTCT104

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Gülhan DUYGUN

-

UING152

İngilizce II


Reyyan AĞAOĞLU

-

 

3.Yarıyıl

 

DERS KODU/LİNKİ

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

DERS İÇERİĞİ

USKI 201

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu II


Nesrin ÖZCAN

-

USKI 203

Hastalıklar Bilgisi

Merve BOŞAT

-

USKI 205

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama 

Nesrin ÖZCAN

-

USKI 207

Halk Sağlığı

Merve BOŞAT

-

USKI 209

Sağlık Kurumlarında Satın Alma


Fatih AKSU

-

USKI 211

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme

Merve BOŞAT

-

USKI 213

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı


Fatih AKSU

-

USKI 215

Sağlık Sigortacılığı


Fatih AKSU

-

UMES217

Mesleki İngilizce I 


Selen YİĞİT

-

 

 

4.Yarıyıl

 

DERS KODU/LİNKİ

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

DERS İÇERİĞİ

USKI 202

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 


Fatih AKSU

-

USKI 204

Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği


Merve BOŞAT

-

USKI 206

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri 


Fatih AKSU

-

USKI 208

Sağlıkta Kalite Yönetimi


Nesrin ÖZCAN

-

USKI 210

Biyoistatistik


Merve BOŞAT

-

USKI 212

Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği


Merve BOŞAT

-

UMES218

Mesleki İngilizce II 


Selen YİĞİT

-

STJ201

Staj 

 

 
 

 

 


Son değiştirme: 14 February 2017, Tuesday, 11:18